Tilstandsrapporter tilbud

Bliv kontaktet

Kontaktinformation:

(*)
(*)

Ejendommens beliggenhed:

(*)
(*)

Tak for hurtig og kompetent udførelse af tilstandsrapport og energimærke.
N.P. Jensen, Århus

En god oplevelse. Beskrivelsen i tilstandsrapporten var korrekt. Der skrives hverken for meget eller for lidt.
H. Malmquist, Åbyhøj

Vi kan på det varmeste anbefale Hus&Energi, når der skal bestilles tilstandsrapport og energimærke.
B.B. Eliassen, Århus

Tiltandsrapporten og energimærket blev lavet kompetent og hurtigt og til aftalt tid, så hushandelen kunne gennemføres uden forsinkelse.
J. Aagesen, Silkeborg

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporter og huseftersyn

 

Når der foretages et huseftersyn, vil der blive udarbejdet en tilstandsrapport, som er en skriftlig rapport af de samlede skader, der findes på huset. Dette gælder både synlige skader og tegn på skader.

Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, hvor der sammenlignes med boliger, der er af samme stand, alder og type.

Giv adgang til hele boligen

Du skal som sælger sørge for, at den bygningssagkyndige har adgang til hele boligen, så du ikke risikerer at blive holdt ansvarlig for skjulte skader. Dette gælder både adgang til kælder, krybekælder, loftrum og udhuse.

Hvis den sagkyndige ikke har tilstrækkelig adgang til boligen, kan det blive indberettet som ”utilgængeligt”, hvilket er negativt for både sælger og køber.

Dette kan resultere i en lavere salgspris pga. manglende oplysninger, og samtidig skabe usikkerhed hos potentielle købere.   

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er resultatet af et eleftersyn, som består af en gennemgang af de elinstallationer, der findes i huset. Ved et eleftersyn ses der på elinstallationernes funktioner, og om kravene bliver opfyldt.

Elinstallationerne skal kunne opfylde de krav, som var gældende, da installationerne blev lavet eller ændret. En elinstallationsrapport bliver lavet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Vi er godkendt af disse myndigheder og kvalitetsordninger

Tilstandsrapport

Ejerskifteforsikring

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring, er det nødvendigt at få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Ved et hussalg, kan en ejerskifteforsikring frigøre sælger fra det ansvar, der findes ved skjulte skader på boligen, hvis der laves en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Desuden skal sælger give et tilbud til køber omkring ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale det halve af forsikringspræmien for ejerskifteforsikringen, skriftligt.

Hvad sker der uden en ejerskifteforsikring?

Hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring, kan du som sælger risikere at have ansvaret for de skjulte mangler og fejl, i mange år efter hussalget.

Uanset hvad hæfter sælger dog stadig for grov uagtsomhed, svig eller ulovligheder.

Overrækkelse af rapporter og tilbud til køber 

Inden køber afgiver tilbud på boligen, skal sælger overrække både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbuddet omkring ejerskifteforsikring til personen.

Hvis ikke dette overholdes, bortfalder det 10-årige ansvar for skjulte mangler ikke. Hvis køber afgiver et tilbud inden, bør sælger afvise tilbuddet og herefter sende tilbuddet om ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og elinstallationsrapport til køberen, hvorefter køber kan komme med et nyt tilbud. 

Praktiske informationer

Som boligejer skal du selv bestille et hus- og eleftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig samt en autoriseret elinstallatør.

Dette er ikke ejendomsmæglernes opgave, dog må ejendomsmægleren gerne bestille det gennem et forsikringsselskab. 

Gyldighed og priser på rapporter

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, hvorimod en elinstallationsrapport er gyldig i et år.

Prismæssigt ligger en tilstandsrapport på 4.000 til 6.000 kroner, og en elinstallationsrapport koster fra 1.000 til 3.000 kroner.

Beløbet afhænger af husets alder, bygningsarealet og hvor stor en konkurrence, der findes mellem de virksomheder, som udfører eftersynene. Dette betyder også, at det oftest er dyrere at bestille igennem et forsikringsselskab. 

Læs mere omkring erhvervelse af en tilstandsrapport her: Boligejer.dk

Husk, vi kommer også gerne og vurderer bygningsskader. Det er både bedre og billigere at få udbedret skaderne inden de får lov at brede sig. Står du over for at skulle sælge eller udleje bolig, er det vigtigt at få en energikonsulent til at vurdere husets tilstand i forhold til energi, så det kan få en lovpligtig energimærkning.